Vad belyser undersökningen?

Denna studie belyser i huvudsak tre delar:

 1. En första del som speglar övergripande resultat och yrkesfördelning hos riksdagskandidater/riksdagsledamöter i jämförelse med tidigare undersökningar (dvs. totalt för riksdagen/hela riket).

 2. Yrkesfördelning hos riksdagskandidater/riksdagsledamöter per valkrets i jämförelse med tidigare undersökningar. Därtill presenteras två listor över de valkretsar som innehar högst andel politiker från ”politisk” sektor respektive flest andel politiker från ”privat” sektor (dvs. har ett svalt respektive varmt företagarklimat utifrån yrkesbakgrund hos kandidater/ ledamöter).

 3. En tredje och sista del återger partiernas rekrytering av politiker från ”politisk sektor” i jämförelse med tidigare undersökningar.

 4. Resultat och fördelning
  4.1. Riksdagen/hela riket
  4.2. Valkretsar (1-29 samt hela riket)
  4.3. Partier (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna,        Kristdemokraterna Vänsterpartiet, Miljöpartiet.)
  4.3.1. Fördelning per politisk, privat och övrig sektor.
  4.3.2. Fördelning per politisk sektor.