Kort om Eskil Engnér

Pol. Mag. Eskil Engnér är född 1965 och uppvuxen i Järpen, Åre kommun. Som statsvetare under sin professionella karriär har Engnér varit verksam inom två områden; dels politisk analys avseende politikers yrken; dels omvärldsanalys inom teknikintensiva branscher som rymd-, telekommunikation- samt försvarssektorn.

Engnér har för olika uppdragsgivare i anslutning till riksdagsvalen sedan 1988 undersökt yrkesmässig bakgrund hos innevarande riksdagsledamöter samt ”valbara” riksdagskandidater. Under drygt två decennier har Engnér genomfört nedanstående åtta rapporter i serien Politikers yrken. För mer information se http://polyrk.wordpress.com

Rapport:

Politikers yrken 10

År:

2011

Uppdragsgivare:

Sveriges riksdag

Ort:

Stockholm.

Politikers yrken 9

2006

Almega

Stockholm.

Politikers yrken 8

2002

Företagarna

Stockholm.

Politikers yrken 7

1998

Industriförbundet

Stockholm.

Politikers yrken 6

1994

Industriförbundet

Stockholm.

Politikers yrken 5

1991

Industriförbundet

Stockholm.

Politikers yrken 4

1989

Industriförbundet

Stockholm.

Politikers yrken 3*

1988

Industriförbundet

Stockholm.

*) Avser kommunal- och landstingspolitiker i Stockholms och Södermanlands län.

Förutom ett intresse för nationell politik karaktäriseras Engnérs profil och intresse av internationella relationer, säkerhetspolitik och teknik ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Vid tre tillfällen har Engnér, antingen själv eller tillsammans med andra, författat nedanstående rapporter för dåvarande FOA och FOI:s räkning.

Rapport:

År:

Uppdragsgivare:

Ort:

Militarisering av rymden

2004

FOI

Stockholm.

Internationell rymdverksamhet – en studie av ESA:s verksamhet i ett internationellt perspektiv.

1996

FOA

Stockholm.

Nordiska FN insatser igår, idag och imorgon.

1992

FOA

Stockholm.

Engnér har arbetat som omvärldsanalytiker i teknikintensiva branscher vid svenska och internationella företag - från mindre entreprenörsdrivna företag till större börsnoterade bolag. Därtill har Engnér arbetet som konsult i egen regi.

Arbetsgivare:

År:

Ansvarsområde:

Ort:

Saab AB

2005--08

Omvärldsanalys

Stockholm.

Egen företagare/konsult

2001--04

Omvärldsanalys

Stockholm.

Ericsson AB

2000--01

Omvärldsanalys

Stockholm/London.

ULSI Pty., Ltd

1999

Omvärldsanalys

Brisbane.

NAC AB

1996

Omvärldsanalys

Stockholm.

Engnér har läst Förvaltningslinjen med offentlig inriktning vid Högskolan i Östersund och inriktning mot internationella organisationer vid Uppsala universitet (inklusive D-nivå i statskunskap).

Utbildning:

År:

Titel:

Ort:

Uppsala universitet

1992-94

Pol. Mag.

Uppsala.

Ethic and Public Policy Centre

1989

 

Washington, D.C.

Högskolan, Östersund

1986-89

Fil. Kand.

Östersund.