Du har kommit till PolitikersYrkens officiella hemsida.
Här kan du läsa om våra riksdagsledamöters och riksdagskandidaters yrkesbakgrund och
ta del av exempel om hur yrkesbakgrunden i Sveriges riksdag utvecklades efter valet 2002/03 och 2006/07.

Undersökningen PolitikersYrken 2014 avseende riksdagskandidater kommer att publiceras innan riksdagsvalet i september. Efter valet kommer yrkesbakgrunden i den nyvalda riksdagen 2014/15 att publiceras.

Informationen baseras på undersökningen PolitikersYrken som genomförts i anslutning till varje riksdagsval sedan valet 1988.

Eskil Engnér har copyright © till materialet på denna hemsida.
Frågor som rör undersökningen eller nyttjande av material på hemsidan kan skickas till
info@politikersyrken.se