Bloggar och kommentarer

Johnny Munkhammars blogg:

http://www.munkhammar.org/blog/?page=display_entry&ID=33032011-08-03 13:23:03
Få företagare i riksdagen. Dagens Industris huvudnyhet och en ledare idag (ej på nätet) handlar om en studie jag har beställt från Riksdagens Utredningstjänst, RUT. Den handlar om riksdagsledamöternas yrkesbakgrund och visar att två tredjedelar kommer från offentlig försörjning - i samhället generellt är andelen en tredjedel. Självklart är alla yrkeserfarenheter relevanta för en riksdagsledamot, men detta innebär en bristande representativitet. Hos S och V är andelen hela tre fjärdedelar. Detta kan förklara deras bristande insikter i - och engagemang för - hur tillväxt och jobb skapas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikaela Hedborg, moderat politisk sekreterare på rikskansliet, har hittat
www.politikersyrken.se och givit följande omdömme:

"Men jag hittade faktiskt en hemsida idag som skiljer sig från mängden.
Politikersyrken är en hemsida som undersöker riksdagskandidaters och riksdagsledamöters yrkesbakrund. Hemsidan innehåller väldig lite text, och främst uppbyggd av cirkediagram".

http://hedborg.wordpress.com/2010/04/20/politiker-kommer-att-bli-annu-mer-socialala-i-framtitideden

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fru bråttoms blogg:

http://ann-charlottenyman.blogspot.com/2010/06/lokala-politiker-okanda-for-de-flesta.html

Jag har fått en kommentar till det tidigare inlägget i samma ämne, som fick mig att fundera en smula. Signaturen Polyrk gav mig länken till sajten PolitikersYrken.

Polyrk menar att skälet till människors bristande intresse för politiken har att göra med att de flesta politiker är offentliganställda eller heltidsarvoderade ombudsmän. Det innebär att de saknar lokal förankring och därmed att de är relativt okända för folk.

Jag vet inte om slutsatserna är riktiga, men jag tycker att det är en intressant tanke. Sajten som PolYrk hänvisar till gäller bara riksdagsmän, men det är väl inte helt otroligt att situationen är liknande när det gäller de kommunala och landstingskommunala beslutande församlingarna. Man behöver inte göra några grundligare undersökningar för att kunna konstatera att de som arbetar inom privat sektor, vare sig det är som egenföretagare eller som anställda hos en privat arbetsgivare, i mindre utsträckning engagerar sig politiskt. Jag tror inte att privatanställda nödvändigtvis har en högre grad av lokal förankring, men däremot tror jag att det är viktigt att vi får politiskt engagerade människor med varierande yrkesbakgrund. Så är det inte nu och det är en allvarlig brist som borde föranleda partierna att rannsaka sig själva. Representativitet inom politiken borde faktiskt gälla även denna aspekt.

--------------------------------------------------------------------------------

Anna-stinas linje

http://www.annastinaslinje.se/page/4/

Var är företagarna i politiken?
Av Anna-Stina | Publicerad: 11 juni, 2010

Fick igår skickat till mig en debattartikel om bristen på företagare i politiken som skriver bl.a. ”Fler egna företagare bland riksdagens ledamöter skulle skapa bättre förutsättningar för företagare och politiker att dels dela samma bild av verkligheten, dels tala samma språk”. Visst är det så. Göran Skytte gav Maria Wetterstrand en känga för hennes brist på företagarerfarenhet i SvD för några veckor sedan, men detta gäller nästan alla partier. Och inte bara partiledarna, det är viktigt att det finns ett antal politiker med egen företagarerfarenhet som kan dela med sig sin syn på vad som behövs. Nu verkar alla politiska partier ha vaknat för insikten om entreprenörskapets vikt. Då är det viktigt att de förslag som läggs fram är förankrade i verkligheten.