Bakgrund

Riksdagen fattar dagligen ett stort antal beslut som påverkar industrins och det övriga näringslivets verksamhet och resultat. Det är därför angeläget att de som fattar dessa beslut har god kunskap och erfarenhet från näringslivet samt hur gällande villkor på ett eller annat sätt påverkar företag och eget företagande. En intressant fråga är därför i vilken utsträckning som lagstiftarna genom sin tidigare yrkesverksamhet har kunnat skaffa sig sådan kunskap och erfarenhet.

Pol. Mag. Eskil Engnér har (för olika uppdragsgivare) i anslutning till riksdagsvalen sedan 1988 undersökt yrkesmässig bakgrund hos innevarande riksdagsledamöter samt ”valbara” riksdagskandidater. Dessa undersökningar – liksom motsvarande undersökningar som gjorts beträffande kandidaterna i vissa landstings- och kommunalval – har visat att personer med yrkesbakgrund från den ”privata” sektorn (privatanställda och egna företagare) har varit starkt underrepresenterade i politiska beslutsfattande församlingar.

Engnér har i tidigare undersökningar påvisat att underrepresentationen av riksdagsledamöter från den privata sektorn kvarstår val efter val. Samtidigt försöker de politiska partierna representerade i riksdagen, på ett eller annat sätt, övertyga väljarna om att just deras politik är den bästa för att förbättra villkoren för näringslivet och egna företagare.

Trots partiernas tävlan om att värna för små företagare och näringslivets villkor så finns det dock mycket kvar att göra politiskt för att underlätta företagandet i Sverige. Vad detta beror på är oklart, men något som står klart är att underrepresentationen av riksdagsledamöter med näringslivsbakgrund kvarstår. Mot bakgrund av detta är det därför fortsatt viktigt att löpande genomföra denna undersökning inför kommande riksdagsval.

Ett första steg blir att 2014 följa upp undersökningen från valet 2010. Undersökningen 2014 kommer att ske i två steg. Ett första steg före valet som undersöker riksdagskandidaternas yrkesbakgrund och ett andra steg efter valet vilket kommer att belysa yrkesbakgrunden hos valda riksdagsledamöter och statsrådsersättare mandatperioden 2014/15.