TIBORFOTO OFFICIAL WEBSITE
- en undersökning av riksdagskandidaters och riksdagsledamöters yrkesbakgrund.