Under nedanstående sidor kan du följa och jämföra förändringarna i respektive valkrets samt hela riket mellan olika mandatperioder. För närvarande återges resultat för 2006/07 och 2002/03 mandatperioder. Löpande uppdateringar kommer att publiceras såväl för tidigare som nya undersökningar.


01 - Stockholms kommun
02 - Stockholms län
03 - Uppsala län
04 - Södermanlands län
05 - Östergötlands län
06 - Jönköpings län
07 - Kronobergs län
08 - Kalmar län
09 - Gotlands län
10 - Blekinge län
11 - Malmö kommun
12 - Skåne län (västra)
13 - Skåne län (södra)
14 - Skåne län (norra & östra)
15 - Hallands län
16 - Göteborgs kommun
17 - Västra Götalands län (västra)
18 - Västra Götalands län (norra)
19 - Västra Götalands län (södra)
20 - Västra Götalands län (östra)
21 - Värmlands län
22 - Örebro län
23 - Västmanlands län
24 - Dalarnas län
25 - Gävleborgs län
26 - Västernorrlands län
27 - Jämtlands län
28 - Västerbottens län
29 - Norrbottens län
30 - Hela riket