Centerpartiet

 

Nedan kan du följa och jämföra Centerpartiets andel riksdagsledamöter fördelat på politisk och privat sektor samt övriga. För närvarande återges resultat för 1994/95 till 2006/07 års mandatperioder.

Löpande uppdateringar kommer att publiceras för kommande undersökningar.

Politisk sektor består av kategori 1 och 2 (offentligt anställda samt heltidspolitiker, ombudsmän och rörelse anställda).

Privat sektor består av kategori 3 och 4 (privat anställda samt egna företagare).Nedan:
Centerpartiets andel ledamöter från politisk sektor jämfört med riksdagen (hela riket).