Blå alliansen

 

Under nedanstående sidor kan du följa och jämföra förändringarna hos Blå alliansen (hela riket) mellan olika mandatperioder. För närvarande återges resultat för 2006/07 och 2002/03 mandatperioder. Löpande uppdateringar kommer att publiceras såväl för tidigare som kommande undersökningar.

Blå alliansen skapades inför valet 2006.
Nedanstående information före 2006 är sammanställd endast för jämförelse.