Almedalen 2010

Eskil Engnér deltog i årets politikervecka på Almedalen som privatperson, entreprenör och debattör. Engnérs utgångspunkt i debatten är de undersökningar om PolitikersYrken som Engnér genomfört i anslutning till varje val sedan 1988. Undersökningarna visar på en underrepresentation av egna företagare i Riksdagen och det är därför fortsatt viktigt att belysa hur situationen utvecklar sig. Ett första steg är att publicera PolitikersYrken 2010 före höstens val.

Vill du läsa mer om Eskil Engnérs deltagande i Almedalen, samtal med politiker och andra deltagare kan du besöka bloggen http://polyrk.wordpress.com/